Stichting Dolfinn
Dolfinn Rocks
Dolfinn Golf
Dolfinn Natte Voetjes

Logo Dolfinn

Wat is dolfijntherapie?

Dolfijntherapie is een ondersteunende therapie voor kinderen met een beperking en/of speciale behoeftes. Bij deze therapie staat de interactie tussen het kind en de therapeut samen met speciaal daarvoor getrainde dolfijnen centraal.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond, dat dolfijnen kinderen stimuleren zich verder te ontwikkelen en dat kinderen tot vier keer zo snel leren wanneer ze therapie volgden die gecombineerd word met interactie met dolfijnen. Dolfijntherapie kan bijdragen aan een fundamentele vooruitgang in de toekomst.

Een ander positief aspect is dat de hele familie kan worden betrokken bij de therapie. Broertjes en zusjes kunnen deelnemen aan een speciaal “broertjes en zusjes-programma”, dat parallel loopt aan de therapie.

Hoe is dolfijntherapie ontstaan?

Het is begonnen in 1973 toen Dr. Hank Truby, een linguïst en akoestisch foneticus, samen met Dr. John C. Lilly twee dolfijnen Engels wilde leren spreken. Tijdens dit onderzoek, dat 17 jaar duurde, brachten zij ook autistische kinderen in contact met de dolfijnen. Dit had verbluffende resultaten... voor de kinderen! Lees hier meer over Dr. John C. Lilly en zijn onderzoekswerk.

Deze resultaten werden verder onderzocht en doorontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. David E. Nathanson, voorzitter van Dolphin Human Therapy. Met zijn jarenlange ervaring in de omgang met kinderen met een beperking en dolfijnen, ontdekte hij dat kinderen met handicaps als het Syndroom van Down of autisme zeer gemotiveerd zijn hun grenzen te verleggen zodra zij in contact komen met dolfijnen.

Werkwijze

De meeste therapiecentra werken volgens "gedragstherapeutische principes". Hierbij krijgen de kinderen taken die variëren van opdrachten in het kader van taal-spraakontwikkeling, fijne/grove motoriek, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kan gewerkt worden aan bijvoorbeeld "beurtgedrag" of andere gedragsaspecten.

De speelse interactie met de dolfijn vormt een stimulans voor het kind om telkens weer nieuwe opdrachtjes te proberen en zich door herhaling deze nieuwe opdrachten eigen te maken en toe te passen in het dagelijkse functioneren. Als beloning mag het therapiekind na de uitgevoerde opdrachten het water in om vervolgens de dolfijn opdrachten te geven.

Ook worden soms oefeningen uit de therapieruimte herhaald met de dolfijn. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen vergroot en wordt het kind weer gestimuleerd, waardoor het zich openstelt voor verdere ontwikkeling. Het is dus een effectieve methode die een optimale leeromgeving creëert.

Als deze taken en therapievorm later ook in de thuis- of schoolsituatie regelmatig met het kind herhaald blijven worden, blijkt vaak dat zelfs drie tot zes maanden na afloop van de therapie zich nog nieuwe stapjes in de ontwikkeling van het kind voordoen.

Dolfijnen

Eén van de belangrijkste redenen voor het succes van de dolfijntherapie zijn de dolfijnen die in hun natuurlijke omgeving leven. Om die reden is de gezondheid van de dieren een zeer hoge prioriteit voor de centra die deze vormen van therapie aanbieden.

Waarom niet met andere dieren?

Waarschijnlijk kan deze vorm van therapie ook gedaan worden met paarden, honden of katten. Dolfijnen zijn echter taakgericht, wijzen niet snel iemand af en kunnen zich goed concentreren. Daardoor kunnen ze beter getraind worden dan andere dieren

Dolfijnen zijn verder bijzonder sociaal en blijven zelfs tot op hogere leeftijd speels. Daarnaast is spelen en zwemmen in het water stressverlagend voor kinderen met een beperking. Dolfijnen maken ook bijzonder geluiden die met name bij kinderen met het Syndroom van Down als vertrouwenwekkend worden ervaren.

Wetenschap

De wetenschap bijt zich al decennia lang vast in het vraagstuk waarom dolfijntherapie werkt en hoe. Er zijn al vele rapporten verschenen. Onderstaande links naar een aantal van deze rapporten.

"Zwem je met me mee" door Bibi Brugman en Wendy de Wit (2008, Nederlands)
"Het bewijs, gegevens uit Eilat en Florida" door Nicole Kohn en Rolf Oerter (2006, Duits)

Ervaringen van ouders

Naast de wetenschap is het ook goed om de ervaringen van ouders, broers en zussen te lezen. Veel ouders houden online een weblog bij. Hierin kun je lezen waarom gezinnen naar therapie gaan, hoe het werkt en wat het voor hen heeft betekend. 

Wat kan worden ontwikkeld?

De ontwikkelingen van een kind dat dolfijntherapie volgt kunnen op zeer veel verschillende gebieden zijn. Bijvoorbeeld spraak en taal, omgang, sociale vaardigheden, motoriek en gedrag.

Bij welke beperkingen werkt het?

Hier is veel onderzoek naar gedaan. Toch is er geen 100% zekerheid te vinden voor welke beperkingen dolfijntherapie wel of niet werkt. In de loop der jaren is er wel een lijst met beperkingen ontstaan waarvan door deelnemende gezinnen is aangegeven dat er ontwikkelingen waarneembaar waren na het volgen van dolfijntherapie.

Waar kun je dolfijntherapie volgen?

Curacao Dolphin Therapy Center, Curaçao  - www.curacaodolphintherapy.com
Dit centrum is opgericht in 2004 en uitgegroeid tot één van de belangrijkste therapiecentra van de wereld. Ook de geweldige lokatie, het team van begeleiders en therapeuten (Nederlands of Duits) en weersomstandigheden dragen hier aan bij. Dit is het enige center waarvoor bij Stichting Dolfinn een bijdrage kan worden aangevraagd

Dolphin Reef, Eilat, Israël - www.dolphinreef.co.il
Dolphin Reef in Eilat heeft sinds 1991 ervaring met dolfijntherapie. Kinderen kunnen hier therapie volgen vanaf zes jaar.

Island Dolphin Care, KeyLargo, Florida (USA) - www.islanddolphincare.org
Dolphin Assisted Recreatief Programma onder leiding van Deena Hoagland. Hier spreekt men geen Nederlands.

Wat kan Stichting Dolfinn voor je doen?

Kijk bij de veelgestelde vragen (FAQ’s)

Kun je het PGB gebruiken voor dolfijntherapie?

De gevraagde informatie is op dit moment niet hier beschikbaar. Als je meer wilt weten over het gebruiken van een PGB voor dolfijntherapie, neem dan contact op met je gemeente.

Verblijfskosten

De gevraagde informatie is op dit moment niet hier beschikbaar. Als je meer wilt weten over het gebruiken van een PGB voor verblijfskosten, neem dan contact op met je gemeente.

Zelf zorgdragen voor begeleiding

Je kunt jezelf tijdens reis en verblijf inhuren als begeleider. Je moet er dan wel rekening mee houden dat je belasting over deze inkomsten moet afdragen. Vind je het te ingewikkeld om zelf de formulieren in te vullen en alles te regelen voor de therapie via het PGB, dan kan je dit laten regelen door een bemiddelaar. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld Eva Bouter van Edu-Life benaderen.

Dolfijntherapie en de Belastingdienst

De kosten voor therapie kunnen van de belasting worden afgetrokken als buitengewone ziektekosten. Hiervoor heb je een aantal zaken nodig:

  • Een verwijzing van een arts naar het centrum (bijvoorbeeld kinderarts)
  • Een bewijs van het therapiecentrum, dat de therapie onder toezicht van een naar Nederlandse maatstaven bevoegd arts wordt uitgevoerd.

Zorgverzekering

Bij sommige zorgverzekeraars is het mogelijk om de therapie-uren vergoed te krijgen. Het gaat hier dan niet specifiek om dolfijntherapie, maar bijvoorbeeld wel logopedie of fysiotherapie. Als jouw zoon of dochter in Nederland ook logopedie krijgt, kun je jouw zorgverzekeraar verzoeken om een bijdrage te betalen voor de logopedie-uren tijdens de therapie. Uiteraard hangt dit af van de therapeut die de therapie geeft.

Het is dus zeker aan te raden om te informeren of jouw zorgverzekeraar ook therapie in het buitenland vergoedt. Als de zorgverzekeraar dit (deels) vergoedt, kan het therapiecentrum een verklaring geven over de disciplines die je kind tijdens de therapie heeft behandeld. Deze verklaring kun je dan gebruiken om een declaratie bij de zorgverzekeraar in te dienen.

Alle genoemde informatie is zo zorgvuldig mogelijk verzameld en up to date gehouden. Wij zullen je via deze website zo goed mogelijk op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen rond deze zaken. Aan deze teksten kunnen echter geen rechten worden ontleend. Stichting Dolfinn kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke gevolgen door het gebruik van eventuele onjuiste informatie.

Indien je onjuistheden aantreft of op een andere wijze kunt bijdragen aan de inhoud van deze pagina, neem dan contact met ons op.

Deel, tweet, pin...
...of reageer!
Stichting Dolfinn
Dolfinn Rocks
Dolfinn Golf
Dolfinn Natte Voetjes