Stichting Dolfinn
Dolfinn Rocks
Dolfinn Golf
Dolfinn Natte Voetjes

Logo Dolfinn

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

Stichting Dolfinn heeft sinds 1 januari 2008 deze ANBI-status. Giften aan een goed doel zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Eén van die  voorwaarden is dat het goede doel door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Voorwaarden

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden moet ten minste voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Regels over het bestuur en beleid, administratie en functiescheiding.
  • Er is geen winstoogmerk, dus geen particulier of individueel belang.
  • De instelling moet zowel statutair als feitelijk het algemeen belang dienen.
  • In jurisprudentie is beslist dat hieraan wordt voldaan indien de doelstelling en de activiteiten van de instelling voor 50% of meer het algemeen belang dienen.

Voordelen van de ANBI status

Voordelen voor donateurs:
  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting
Voordelen voor Stichting Dolfinn
  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt.
Voordeel voor ondersteunde
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.

Meer informatie?

Op de website van de Belastingdienst staat een zoekprogramma om instellingen op te zoeken die zijn aangewezen als ANBI. Voor meer informatie over de ANBI-status kun je terecht op de site van de Belastingdienst

Klik hier om het beleidsplan en jaarrekeningen van Stichting Dolfinn in te zien en/of te downloaden.

Deel, tweet, pin...
...of reageer!
Stichting Dolfinn
Dolfinn Rocks
Dolfinn Golf
Dolfinn Natte Voetjes